update 12/2/23

RADIOAMATEUR REPEATERS  AMSTERDAM

www.repeateramsterdam.nl

Noodcommunicatie

Wat gebeurde er als de stroom morgenochtend plotseling uitvalt? Een black-out! Waar al maanden voor wordt gewaarschuwd, is plotseling gebeurd: niemand heeft meer elektriciteit en niemand weet wanneer het terugkomt.

En dan heb je ineens medische hulp nodig, misschien omdat de buurvrouw van de trap valt, je eigen kind tegen een auto is gereden of je schoonvader een hartaanval heeft en de telefoon het niet doet, noch vast noch mobiel.

Dan is er die buurman.... men heeft zich altijd afgevraagd over de grote antennes op het dak. Je zou hem kunnen vragen of hij niet om hulp kan roepen met zijn radioapparatuur! Hij kan in zo'n situatie andere mensen helpen en proberen de hulpdiensten of de brandweer te bereiken. Natuurlijk is succes in deze situatie nooit gegarandeerd. Maar de kans op hulp is veel groter!

 

Tijdens langdurige stroomuitval in de regio Amsterdam is het advies om simplex te communiceren op de uitgangfrequenties van de repeaters PI1ASD en PI3ASD indien de repeaters niet (meer) operationeel zijn. Het uitluisteren van de frequentie is geadviseerd.

 

Nood PI3ASD VHF: 145.7875 MHz   (simplex).

Nood PI1ASD UHF: 438.5000 MHz  (simplex).

 

Gebruik voor onderlinge communicatie NIET de gebruikelijke simplex frequenties tussen 145.2000 MHz en145.5500 MHz. De frequenties zijn in gebruik door collega's bij de . DARES. Gebruik een frequentie (all mode) tussen 144.5000 MHz en 144.7750 MHz

 

Maak bij noodcommunicatie notities van de berichten die u ontvangt om de informatie helder en correct over te brengen naar overige diensten zoals de politie, brandweer of de ambulance. Ook kunt u de collegas van DARES informeren.

 

1e prioriteit: noodoproepen en noodradioverkeer
2e prioriteit: Ander urgent radioverkeer (bijv. voedselvoorziening)
3e prioriteit: "Normaal" amateurradioverkeer

 

Luister naar de repeaters, simplex- en kortegolfzenders.
● Registreer QRV en verstuur alleen als het nodig is (geen privé QSO)
● Bewaar radiostilte na het bericht totdat iemand u of iemand anders aanspreekt
   moet een dringend bericht sturen.
● Volg de instructies van een bestaand radiostation ZONDER DISCUSSIE!
● Documenteer verzonden/ontvangen berichten en radioberichten schriftelijk
● Breng kort, bondig en zinvol over.
● Spreek duidelijk en duidelijk.
● Gebruik het internationale spellingsalfabet voor radioamateurs
● Vermijd hamradio-afkortingen en Q-groepen (uitzondering: CW)
● Blijf objectief en probeer uw emoties onder controle te houden.

 

Zendamateurs hebben vaak portofoons op voorraad. Portofoons zijn handig bij langdurige stroomuitval om personen (brandweerman, politieagent etc) in uw directe omgeving van een communicatiemiddel te voorzien. Programmeer de apparatuur bij voorkeur tussen 144.5000 MHz en 144.7750 MHz om de inzet van DARES niet te hinderen op 145 MHz.

 

Het is verstandig om accu's op voorraad te hebben en deze geregeld op te laden, dat u bij stroomuitval spoedig (binnen een uur) actief in de lucht kan zijn vanuit huis of op locatie.  Maandelijks houden de DARES (Nederland) en B-EARS (België) gezamelijke oefeningen.

 

De organisatie DARES gebruikt het WINLINK systeem (om emails te versturen). Een mooi systeem maar niet voor de simpele zendamateur en een ingewikkelde installatie procedure. Daarom is het advies: 'blijf communiceren via spraak'. De inzet van iedere zendamateur is van grote waarde voor de samenleving.

 

Zendamateurs worden verzocht 'als het echt mis gaat' zich aan te bieden bij een lokale brandweerkazerne, politiebureau, ambulancepost of het gemeentehuis om aldaar een basisstation op te zetten (we gaan DARES niet afwachten, we gaan zelf aan de slag!). En betrek vooral collega's bij uw actie om een team te vormen. Apparatuur bij de overheid blijft niet oneindig werken en aan technische medewerkers een groot te kort. Bij voorkeur plaatst men de antenne op het dak van het pand (een x50 antenne is snel gemonteerd met een rol duct tape als er niets anders voor handen is. Zendamateurs zijn onmisbaar, zie voorbeelden 'inzet zendamateurs' in Amerika alwaar een goede samenwerking is tussen zendamateurs en de overheid. www.arrl.org/ares

 

Amateurradio-operators gebruiken hun training, vaardigheden en uitrusting om te communiceren tijdens noodsituaties When All Else Fails . Wij dienen onze gemeenschappen wanneer stormen of andere rampen kritieke communicatie-infrastructuur beschadigen, inclusief zendmasten en bekabelde en draadloze netwerken. Amateurradio kan volledig onafhankelijk van internet en telefoonsystemen functioneren. Een amateurradiostation kan bijna overal binnen enkele minuten worden opgezet. We kunnen snel een draadantenne in een boom of op een mast plaatsen, deze op een radio en stroombron aansluiten en effectief met anderen communiceren.

 

Binnen een uur kan een basisstation op locatie in of rond Amsterdam actief in de lucht zijn. Daarom zijn (hoge) locaties onmisbaar voor een snelle inzet en voor een goed bereik tussen stations en mobiele posten.

 

Introductie video samenwerking zendamateurs & overheid.

Aanslag 11-09-01 New York, samenwerking zendamateurs & overheid